Tode07

ทันโลก ทุกข่าว เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่

ที่ประชุมนิสิต เอาเรื่อง ออกจม.เปิดผนึก ขอเจอประธาน ทวนคำอธิบายมช.


ที่ประชุมนิสิต เอาเรื่อง ออกจม.เปิดผนึก ขอเจอประธาน ทวนถ้อยแถลงมช.
ตอนวันที่ 24 มี.ค. ที่ประชุมนิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกที่ประชุมนิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอไปพบประธานเพื่อทวนการออกคำแถลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่า
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากในกรณีที่มีประธาน รวมทั้งข้าราชการภาควิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทำเก็บรื้อถอนงานศิลปะของนิสิตในหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนวันที่ 22 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ก่อนหน้าที่ผ่านมา ดังนี้ ทางที่ประชุมนิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อตั้งข้อซักถามต่อประธานแล้วก็ข้าราชการภาควิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อพิสูจน์
วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกถ้อยแถลงที่เกี่ยวกับกรณีดังที่กล่าวถึงมาแล้ว โดยไม่มีการตรวจตราเรื่องจริงที่เกิดขึ้น หรือถ้าหากมีการทำงานดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้มีส่วนเกี่ยวยังมิได้มีการฟ้องร้องรุดหน้าให้รู้
ที่ประชุมนิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยอยากที่จะให้มีการจัดสัมมนาเพื่อคุย ซักไซ้ไล่เลียงเรื่องจริงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดหน่วยงานนิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 เพื่อกำเนิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกัน
สุดท้ายที่ประชุมนิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไตร่ตรอง ยอมรับฟัง แจกแจงด้วยจิตใจอันเป็นธรรมแล้วก็ทำงานโดยด่วน #ที่ประชุมนิสิตเพื่อสิทธิและก็ผลตอบแทนของนิสิต
นักข่าวแถลงการณ์ว่า ดังนี้จดหมายเปิดผนึกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมีขึ้นเพียงแค่ไม่นาน ข้างหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกคำแถลง คุ้มครองปกป้องประธานแผนกวิจิตรศิลป์ ทำการโดยชอบแล้ว

Powered By WordPress | Messina Blog