Tode07

ทันโลก ทุกข่าว เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งทหารชั้นนายพล แล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหาร 10 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งทหารชั้นนายพล แล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารให้ครองตำแหน่ง 10 นาย
ตอนวันที่ 24 พ.ย. 2565 เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานขั้นทหารชั้นนายพล และก็แต่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารให้ครอบครองตำแหน่ง 10 นายแล้วก็ประกาศแต่งแล้วก็พระราชทานตำแหน่ง เพิ่ม ดังต่อไปนี้
ประกาศ พระราชทานตำแหน่งตำรวจชั้นนายพล และก็ตั้งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างตำรวจให้ครองตำแหน่ง 1 นาย คลิกตรงนี้
ประกาศแต่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านแล้วก็พระราชทานตำแหน่ง 12 นาย คลิกตรงนี้
ประกาศ พระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร 39 นาย คลิกตรงนี้
ประกาศ พระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างตำรวจชั้นสัญญาบัตร 42 นาย คลิกตรงนี้
ประกาศ พระราชทานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐในท่านข้างทหารชั้นสัญญาบัตร 1 นาย คลิกตรงนี้
 

Powered By WordPress | Messina Blog